Nachádzate sa v sekcii : HL OV DPO Senica
6. kolo SeHL v Drgonovej Doline.

6. kolo SEHL v Drgonovej Doline.

dátum a čas pridania: 27. júna 2010 23:38
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina Vás pozýva na VII. ročník súťaže v hasičskom športe O putovný pohár primátorky Starej Turej ktorý sa uskutoční dňa 3. júla 2010 so začiatkom o 13:00 hod. Prezentácia družstiev je od 12:00 do 13:00 hod. Súťažiť sa bude podľa platného súťažného poriadku DPO SR v disciplíne požiarny útok v kategórii mužov a v kategórii žien, pričom DHZ zapojené do Senickej hasičskej ligy musia dodržiavať ustanovenia prijaté štábom ligy. Ak bude v ženskom družstve muž, bude družstvo zaradené do kategórie mužov. Všetky družstvá absolvujú dva pokusy, pričom do konečného poradia bude zaradený lepší čas. Každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečie. Štartovať sa bude na fotobunku. Poradie družstiev sa bude losovať po zahájení súťaže. Družstvá súťažia s vlastným materiálom, ktorý zodpovedá súťažnému poriadku, v prilbách a opaskoch. Povolené sú len hadice C s min. plochou 79mm ( 52mm) a hadice B s min. plochou 113mm (75mm). Počas jedného pokusu sa nádrž nebude dopĺňať vodou. Štartovné je 8,- €. Družstvá na prvých piatich miestach v kategórii mužov a na prvých troch miestach v kategórii žien obdržia poháre a mužstvo s najlepším časom získa do nasledujúcej súťaže Putovný pohár primátorky Starej Turej. Tešíme sa na Vašu účasť!
Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1649