Nachádzate sa v sekcii : PHL Podtatranská hasičská liga
Ďalšia  hasičská súťaž v Gánovciach

Hasičská súťaž v Gánovciach

dátum a čas pridania: 24. júla 2017 10:26

   Gánovce sú jednou  z dvadsiatich troch obcí okresu Poprad, kde sa každoročne uskutočňuje  hasičská súťaž. Z iniciatívy dobrovoľných hasičov z miestneho  Dobrovoľného hasičského zboru sa na futbalovom ihrisku uskutočnil druhý ročník súťaže hasičských družstiev o Putovné poháre starostky obce.

   V úvode starostka obce Gánovce Ing. Alžbeta Čekovská privítala prítomných súťažiacich aj hasičov z Poľskej republiky z družobnej obce Raba Wyżna. i rozhodcovský zbor. Poďakovala gánovským dobrovoľným hasičom i hasičkám  za ich nezištnú pomoc blížnym a všetko čo pre obec vykonali.

   V súťažnom zápolení - v hasičskom útoku  u žien minuloročné prvé miesto obhájila Šuňava s časom 21,58 s. Druhý skončil Spišský Štiavnik (23,55) a tretia Spišská Teplica (25,42).

   Medzi mužmi bolo tentoraz prvé Spišské Bystré I s časom 16,82 s. Striebro patrilo Šuňave (17,66). Tretiu priečku obsadila Hranovnica (17,86).

   U dorasteniek sa z prvenstva  najviac radovali domáce Gánovce, keď dosiahli čas 20,37 s. Druhé bolo Spišské Bystré (21,25) a tretí Spišský Štiavnik (25,79).

     Aj u dorastencov prvenstvo patrilo Gánovciam s dosiahnutým časom 34,83 s.

     Ceny najlepším družstvám i pekné putovné poháre odovzdala starostka obce Gánovce A. Čekovská. Ocenené boli i družstvá žien a mužov z poľskej  družobnej obce Raba Wyżna za predvedené výkony. Organizátori z DHZ Gánovce nezabudli ani na najlepšieho prúdara a prúdarku za najrýchlejšie zostreknutie terča, ktorými sa stali Sofia Burdová z družstva žien zo Spišského Štiavnika (18,88) a Marek Jakubčo z družstva mužov zo Spišského Bystrého (16,45). V záverečnom slove starostka A. Čekovská  poďakovala organizátorom za veľmi dobre pripravenú akciu a pozvala všetkých na ďalší ročník súťaže zaradenej do Podtatranskej hasičskej ligy.

   Gánovskí dobrovoľní hasiči i hasičky  založili novú tradíciu,  chcú pokračovať v šírení dobrého mena ich predchodcov skoro deväťdesiatpäťročnej histórii Dobrovoľného hasičského zboru (rok založenia 1924). Hasičský dorast chce nadviazať na úspechy Gánoviec z minulosti – najvýznamnejší v roku 1972 na II. národnom kole súťaže požiarnych družstiev konanom v Košiciach, keď dosiahli dorastenci  krásne druhé miesto na Slovensku. Tento cieľ sa im darí plniť, v tomto roku patria chlapci i dievčatá medzi najlepšie dorastenecké družstvá v okrese Poprad. Chlapci po víťazstve v Územnej súťaži hasičského dorastu konanej 4.6.2017 vo Vikartovciach reprezentovali okres Poprad na krajskej súťaži hasičského dorastu v Hertníku kde skončili na peknom druhom mieste.

   Najväčšiu zásluhu na oživení činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Gánovciach, ktorý  sa stal oporou občanov v prípade požiarov a iných mimoriadnych udalostí má Andrea Suchanovská. Jej pričinením došlo k vytvoreniu hasičských družstiev žiakov, dorastu i dospelých, ktoré sa aktívne zúčastňujú akcií v obci i v okrese Poprad. Z jej iniciatívy sa uskutočnila i táto súťaž, ktorú organizačne veľmi dobre zabezpečila.

    Za všetku odvedenú prácu patrí všetkým hasičom z Gánoviec úprimná vďaka. V nasledujúcom období chcú naďalej do činnosti  v dobrovoľnej požiarnej ochrane zapájať mladých hasičov a vychovávať svojich nasledovníkov, k čomu im želáme veľa elánu a entuziazmu.

 

                                                                                                                     Ondrej KLIMO

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 840