Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
Zaujímavá súťaž s rekordnou účasťou v Senici

Zaujímavá súťaž s rekordnou účasťou v Senici

dátum a čas pridania: 09. marca 2011 22:59

Dňa 26. februára 2011 sa uskutočnila v budove I. základnej školy v Senici, ul. V. Paulínyho-Tótha 32, súťaž hasičských družstiev „CHODBOBVICA“ pre kolektívy mladých hasičov. Súťažné družstvo tvorilo 5 členov, ktoré muselo zdolať prekážky na 9 stanovištiach. Súťaže sa zúčastnilo celkom 40 družstiev z toho bolo v kategórii dievčatá 12 družstiev a v kategórii chlapci 28 družstiev.

Jednalo sa o nasledovné stanovištia, ktoré museli súťažné družstvá prekonávať:

1. stanovište- prekážka: 2. stanovište- sacie vedenie: 3. stanovište - pretek hasičských dvojíc 4. stanovište – rebríková stena 5. stanovište – určovanie technických prostriedkov 6. stanovište – uzly 7. stanovište – vodná priekopa 8. stanovište - kolky 9. stanovište – loďky

Víťazi na prvých troch miestach v kategórii dievčatá a v kategórii chlapci boli odmenení pohármi a diplomami a absolútny víťaz súťaže - dievčatá zo Senice si odniesli putovný pohár, ktorý im odovzdala riaditeľka I. základnej školy Mgr. Slávka Melišová.

Okrem uvedenej súťaže, ktorá prebiehala po chodbách budovy školy, prebiehala individuálna súťaž – uzlovanie. Súťaž prebiehala paralelne s hlavnou súťažnou disciplínou v telocvični. Úlohou súťažiaceho bolo v čo najkratšom čase uviazať 4 uzly (tesársky, lodnú slučku, plochú spojku a úväz na prúdnicu) podľa predložených obrázkov.Súťaž bola samostatne hodnotená a odmenená diplomom a medajlou na prvých troch miestach v kategórii dievčatá a v kategórii chlapci. Diplom a medajle odovzdala predsedníčka DHZ Ing. Jarmila Drinková spolu s hlavným rozhodcom súťaže s Bc. Milanom Černákom.

Ing. Jarmila Drinková – predseda DHZ Senica
Prílohy:
UZLOVÁ%20ŠTAFETA%20chlapci.doc
UZLOVÁ%20ŠTAFETA%20dievčatá.doc
listina%20výsledková%202011.doc
Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1964