Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
Súťaž mladých hasičov v Spišskom Bystrom odštartovala sezónu

Súťaž mladých hasičov v Spišskom Bystrom odštartovala sezónu

dátum a čas pridania: 30. marca 2012 13:23
V okrese Poprad už viac rokov venujú hasičskej mladi veľkú pozornosť, o čom svedčí zapojenie kolektívov mladých hasičov do súťaží i výsledky dosiahnuté v minulosti v krajských i celoštátnych kolách hry PLAMEŇ. Naposledy dievčatá zo Šuňavy ako víťaz celoštátneho kola reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži mladých hasičov v júli minulého roku. v Slovinsku, kde skončili na peknom piatom mieste.

Na tohtoročnom zasadnutí okresnej komisie mládeže bola prerokovaná činnosť na úseku práce s mládežou za rok 2011. V rámci zabezpečenia odbornej prípravy hasičskej mládeže okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany zorganizoval už jedenásty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov do ktorej zaradil desať súťaží. Preto boli vyzdvihnuté dobrovoľne hasičské zbory, ktoré každoročne organizujú súťaže pre mladých hasičov - Spišské Bystré, Batizovce, Gerlachov, Štrba, Vikartovce, Lučivná, Hranovnica, Šuňava, Spišská Sobota a Chemosvit Svit - pripravili pekné akcie, ktoré u mladých zaiste zanechajú spomienky na chvíle strávené medzi dobrovoľnými hasičmi. Hasičské súťaže v rámci celoročnej systematickej a všestrannej činnosti kolektívov mladých hasičov rozvíjajú vedomosti, praktické zručnosti, pomáhajú získavať návyky s dôrazom na ochranu pred požiarmi. Víťazom u chlapcov za rok 2011 bol DHZ Gerlachov a u dievčat ZŠ Šuňava.

Prvú súťaž v tomto roku zorganizoval dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/ Spišské Bystré v spolupráci s rozhodcovským zborom OV DPO , miestnou základnou školou a obecným úradom už 9. ročník súťaže mladých hasičov o Pohár veliteľa DHZ . Konala sa v telocvični miestnej ZŠ a zúčastnili sa jej 5 - členné družstvá z okresu Poprad , zo Spišského Podhradia a Podolínca. Mladí hasiči vo veku od 6 do 15 rokov súťažili v troch disciplínach. V štafete 5 x 30 m spájali hasičské náradie. Ďalej preukazovali zručnosť vo viazaní uzlov štafetovým spôsobom. V tretej disciplíne absolvovali štafetu hasičských dvojíc, kde ukázali prítomným prácu s hasičským náradím a hadicami. Medzi osemnástimi družstvami chlapcov bolo prvé Spišské Podhradie pred domácimi zo Spišského Bystrého a minuloročným víťazom Gerlachovom . Spomedzi jedenástich družstiev dievčat bola najlepšia ZŠ Šuňava I pred Vikartovcami a ZŠ Šuňava II . Dievčatá zo Šuňavy dosiahli najnižší čas spomedzi všetkých 29 družstiev a stali sa absolútnym víťazom súťaže. Súťažiaci si pripísali prvé body do tabuľky Podtatranskej olympiády mladých hasičov , ďalšou súťažou bude 29. apríla súťaž v Batizovciach so začiatkom o 11.00 hodine.

Ondrej Klimo

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1469