Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
Mladí hasiči začali sezónu  v Spišskom Bystrom

Mladí hasiči začali sezónu v Spišskom Bystrom

dátum a čas pridania: 15. apríla 2013 09:18
Dobrovoľní hasiči v okrese Poprad dlhoročne venujú hasičskej mladi mimoriadnu pozornosť, o čom svedčia počty zapojených kolektívov mladých hasičov do súťaží i výsledky dosiahnuté v minulosti vo vyšších - krajských i celoštátnych kolách hry PLAMEŇ. Dievčatá zo Šuňavy ako víťaz celoštátneho kola hry Plameň 2012 konaného v Lipanoch, budú reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži mladých hasičov v júli tohto roku vo francúzskom Mulhouse. V kategórii chlapcov to bude opäť ZŠ Hutnícka zo Spišskej Novej Vsi.

Na tohtoročnom zasadnutí okresnej komisie mládeže DPO bola prerokovaná činnosť na úseku práce s mládežou za rok 2012. V rámci zabezpečenia odbornej prípravy hasičskej mládeže okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany zorganizoval už dvanásty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov do ktorej zaradil desať súťaží. Preto boli vyzdvihnuté dobrovoľne hasičské zbory, ktoré každoročne organizujú súťaže pre mladých hasičov - Spišské Bystré, Batizovce, Gerlachov, Štrba, Vikartovce, Lučivná, Hranovnica, Šuňava, Spišská Sobota a Chemosvit Svit - pripravili pekné akcie, ktoré u mladých zaiste zanechajú spomienky na chvíle strávené medzi dobrovoľnými hasičmi. Hasičské súťaže v rámci celoročnej systematickej a všestrannej činnosti kolektívov mladých hasičov rozvíjajú vedomosti, praktické zručnosti, pomáhajú získavať návyky s dôrazom na ochranu pred požiarmi. Víťazom u chlapcov za rok 2012 sa stali opäť DHZ Gerlachov a u dievčat ZŠ Šuňava.

Prvú súťaž v tomto roku zorganizoval dobrovoľný hasičský zbor / DH Z / Spišské Bystré v spolupráci s rozhodcovským zborom OV DPO , miestnou základnou školou a obecným úradom jubilejný 10. ročník súťaže mladých hasičov o Pohár veliteľa DHZ . Konala sa v telocvični miestnej ZŠ a zúčastnili sa jej 5 - členné družstvá z okresu Poprad , zo Spišského Podhradia a Podolínca a Slovenskej Vsi.. Mladí hasiči vo veku od 6 do 15 rokov súťažili v troch disciplínach. V štafete 5 x 30 m spájali hasičské náradie. Ďalej preukazovali zručnosť vo viazaní uzlov štafetovým spôsobom. V tretej disciplíne absolvovali štafetu hasičských dvojíc, kde ukázali prítomným prácu s hasičským náradím a hadicami. Medzi šestnástimi družstvami chlapcov bol prvý Gerlachov pred minuloročným víťazom Spišským Podhradím a Podolíncom . Spomedzi dvanástich družstiev dievčat bola najlepšia ZŠ Šuňava I pred domácimi zo Spišského Bystrého a ZŠ Šuňava II . Dievčatá zo Šuňavy získali putovný pohár natrvalo za víťazstva už tretí rok po sebe. Odmenení boli i najmladší účastníci súťaže - Karin Budinská z Gerlachova a Ondrej Pomietlo z Kravian.

Súťažiaci si pripísali prvé body do tabuľky Podtatranskej olympiády mladých hasičov , ďalšou súťažou bude v nedeľu 28. apríla súťaž v Batizovciach so začiatkom o 11.00 hodine.

Výsledky

Ondrej Klimo

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1362