Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
Letný tábor PLAMIENOK

Letný tábor PLAMIENOK

dátum a čas pridania: 07. septembra 2010 06:44

Prázdniny sú dlhé a dovolenka rodičov príliš krátka. Čo s deťmi počas dvoch letných mesiacov? Odpoveď na túto otázku našiel Dobrovoľný hasičský zbor v Senici , keď sa rozhodol po prvý krát zorganizovať detský letný tábor.

.Detský tábor pod názvom „Plamienok“ sa konal v obci Záhorie. Veľký športový areál bol k dispozícii od 18. júla až po 26. júla. Tak ako samotný názov „Plamienok“ naznačuje, bol tábor zameraný na činnosť hasičskú, ale i na činnosť integrovaného záchranného systému. Deti si v hrách upevnili svoje vedomosti o záchranároch, hasičoch, vojakoch a polícií. Precvičili si ako sa zachovať pri nešťastí a ako vedieť privolať čo najrýchlejšie pomoc.

Mladí táborníci nezostali len pri teóriách. Aby si vedeli skutočne predstaviť jednotlivé záchranné zložky, navštívili ich počas pobytu skutočný profesionáli. Ako prví do tábora zavítali hasiči z OR HaZZ v Senici. Priviezli predstaviť výškovú techniku IVECO MAGIRUS. Deti si pozorne vypočuli odborný výklad, vyskúšali si vákuové dlahy, dýchací prístroj a vyslobodzovacie zariadenie. Veľkou skúškou odvahy bolo zdvíhanie k oblakom do 30-metrovej výšky. Touto skúškou prešli všetci do jedného. Na prekvapenie sa nikto nebál a pyšne si z plošiny pozreli areál a okolie Záhoria až po veterné elektrárne.

Na druhý deň sa prišli predstaviť zástupcovia polície a psovodi, ktorí pôsobia na OR PZ v Senici. Prvá prišla na rad kynologická ukážka. Vycvičení psíci hravo našli vopred ukryté drogy a výbušniny. Následne sa predstavili ako dokážu zadržať útočníka s palicou, so zbraňou a podobnými nebezpečnými útočnými predmetmi. Najväčšie prekvapenie bolo, keď si rolu výtržníka mohli vyskúšať samostatné deti. Odvážlivcov bolo pomenej, ale predsa sa našli.

Po ukážke psovodov prišli na rad zástupcovia dopravnej polície. Všetci táborníci sa podrobili dychovej skúške. Len pre doplnenie informácie, všetci, vrátane vedúceho tábora, touto skúškou prešli.

Policajti deťom vysvetli ako sa zaisťujú dôkazy pri dopravnej nehode a predviedli ako sa spútava útočník . Putá sa stali celkovo lákadlom, deti si ich vyskúšali a pri zistení ,že z pevného zovretia bolia ruky, jednohlasne prisľúbili príslušníkom policajného zboru, že budú vzorne poslúchať.

Ďalej spoznávanie záchranných zložiek pokračovalo vo Výskumnom skúšobnom technickom ústave na Záhorí. Zamestnanci táborníkom predstavili techniku, ktorá sa v týchto priestoroch nachádza. A skutočne sa bolo na čo pozerať ! Vozový park tvorili tanky, „bepéčka“, „Dany“ a „Boženy“. Všetci mali veľký rešpekt , lebo každý jeden stroj či zariadenie boli plne funkčné. Čerešničkou na torte bolo povozenie sa na BVP a tanku, ktorý táborníkov previezol areálom Záhoria. V bohatom programe bol i jeden nezáchranársky výlet, ktorým bola návšteva poľnohospodárskeho družstva v Kútoch , kde deti privítal predseda predstavenstva pán Kiripovský. Previedol táborníkov celým areálom, ukázal krásne koníky, ktoré tu chovajú. Deti potom pomohli koníka nastrojiť a mali možnosť sa na ňom povoziť. Poniektorí si vyskúšali prácu v koniarni a pomohli nakŕmiť koníky.

V priestoroch Záhoria sa neorganizoval len tábor Plamienok. Letné dni tu trávili i táborníci z tábora Fénix, ktorí svoju činnosť zamerali na naše tradičné sviatky a ich význam. Tak ako správny hasiči im deti v tejto činnosti trošku pomohli a spoločnými silami postavili máju, pochovali basu, zaspievali si vianočné koledy a vykonali požiarny dozor pri novoročnom ohňostroji.

Tak, ako to už obyčajne býva, sa aj tieto dni naplnili. Deti získali plnom zaujímavých vedomostí o integrovanom záchrannom systéme, nadviazali nové priateľstvá a ich prianím bolo, aby sa krásne chvíle v tábore ešte nekončili.

Po spokojných úsmevoch na detských tvárach sa výbor dobrovoľných hasičov dohodol, že bude v tejto svojej činnosti pokračovať i na budúce leto.

V prípade záujmu, prihlásiť svoje dieťa 6 – 17 rokov do letného tábora, prosím kontaktujte :

Dobrovoľný hasičský zbor Senica a garanta projektu tábor PLAMIENOK pána Milan Černáka Kontakt : tel.: 0904 513 913, e-mail: milcernak@mail.com

foto

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 2763