Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
Halové majstrovstvá SR mladých hasičov 2019  Svit

Halové majstrovstvá SR mladých hasičov 2019 Svit

dátum a čas pridania: 28. októbra 2019 19:47

   Basketbalová hala  vo Svite privítala  v sobotu 26.10.2019 hasičskú mlaď z rôznych častí Slovenska. Uskutočnil sa tu už 27. ročník  halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov o Putovné poháre prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany  SR  za účasti  deväťdesiat jeden  päťčlenných družstiev vo veku od 5 do 16 rokov, ktoré predviedli pripravenosť v troch  súťažných disciplínach - v štafetovom behu 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

  V úvode prítomných privítala  primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová, ktorá poďakovala všetkým, ktorí sa podieľajú na práci s mládežou a hlavne súťažiacim, ktorí sa venujú tejto ušľachtilej činnosti. Nasledovalo ocenenie aktívnych a zaslúžilých členov DHZ pri príležitosti  95. výročia trvania Územnej organizácie DPO SR Poprad.

  A potom sa už spustil päť hodinový súťažný maratón, v ktorom sa postupne predstavilo 455  mladých hasičov z dobrovoľných hasičských zborov a základných škôl . Bojovalo sa o ceny, ktoré venovala Dobrovoľná požiarna ochrana SR a ÚzO DPO SR Poprad.

   V kategórii chlapcov (i zmiešané družstvá chlapcov a dievčat) súťažilo 55 družstiev. Víťazom sa stala Šuňava I (PP) - vedúci Mgr. Henrich Barilla. Druhé

miesto obsadila Spišská Stará Ves (KK) – vedúci Pavol Úroda. Bronz si prevzala Slovenská Ves (KK) – vedúci Mgr. Martin Pisarčík. Ocenenia sa dostalo aj štvrtým Danišovciam I (SN) – vedúci Ľubomír Majko a piatej Štrbe I (PP) – vedúci Peter Gavalier. Desiatku najlepších dopĺňajú : 6. Spišská Teplica (PP) – vedúci Marek Kupčo, 7. Ľubica (KK) - vedúca Mgr. Anna Andrášová, 8. Slovenská Ves (KK) – vedúci Mgr. Martin Pisarčík, 9. Víťaz (PO) – vedúci Jozef Čech, 10. Šalková (BB) – vedúci Michal Mydliar.

Spomedzi 36 družstiev dievčat bola opäť najlepšia Spišská Stará Ves I (KK) -

vedúci Pavol Dlhý, obhájila minuloročné prvenstvo. Na druhom mieste skončila

Šuňava I (PP) - vedúci Ján Kalla. Tretie miesto patrilo Danišovciam II (SN) -

vedúci Ľubomír Majko.  Ocenené boli i štvrté Gánovce (PP) - vedúca Anna Štenclová a piata Tvarožná (KK) - vedúci Peter Majerčák. Do prvej desiatky sa ešte nominovali : 6. Spišské Hanušovce (KK) – vedúci Jozef Talár, 7. Ľubica (KK) – vedúca Mgr. Anna Andrášová, 8. Šuňava V (PP) - vedúca Žofia Šebestová, 9. Danišovce I  (SN) – Ľubomír Majko, 10. Spišská Stará Ves (KK) – Jakub Dlhý.

   Ocenené boli i najlepšie výkony v jednotlivých  súťažných disciplínach  -       v štafete 5 x 30 metrov  to boli chlapci a dievčatá zo Šuňavy – ceny  venoval starosta obce Šuňava Stanislav Kubaský,  v štafete dvojíc chlapci zo Spišskej Teplice a dievčatá z Danišoviec  - dar  od starostu obce Batizovce JUDr. Gabriela Bodnára a v uzlovej štafete chlapci  i dievčatá zo Spišskej Starej Vsi – dar starostky obce Lučivná Ing. Moniky Kičákovej. Poháre slušnosti za vzorné vystupovanie - dar starostu obce Štrba Michala Sýkoru prevzali najsympatickejšie kolektívy - dievčat  z DHZ ZŠ Urmince (TO)  a chlapcov OZ Badín (BB). Ocenenia sa dostalo i najvzdialenejším účastníkom súťaže,  dievčatám  zo ZŠ Semerovo (NZ) a chlapcom  z DHZ Trávnica (NZ)  - dar od starostu obce Spišská Teplica Radoslava Šeligu.

   Stalo sa tradíciou odmeniť i najmladších účastníkov halových majstrovstiev SR mladých hasičov, ktorými  tentoraz bola Kristína Kriváková z Matejoviec nad Hornádom (SN) a Alex Šubrt zo Štrby (PP)  - ceny venoval starosta obce Gerlachov Mgr. Ján Hroboň.

   Všetky družstvá prevzali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať túto významnú akciu. O obľube  týchto halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov svedčí aj počet súťažiacich. Od ich vzniku v roku 1993 sa tu zúčastnilo už  1 748  päťčlenných družstiev. Počas trvania sa  súťaž dostala do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska za čo patrí vďaka  obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji celoročnej systematickej činnosti s deťmi a mládežou svoju budúcnosť a pokračovanie v činnosti dobrovoľných hasičov. Deti majú o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a súťaženie prirodzený záujem, čo prispieva k úspešnosti takýchto akcií. S potešením možno sledovať, že mladí hasiči, ktorí tu v minulých ročníkoch súťaže začínali ako súťažiaci, dnes prichádzajú s mladými hasičmi ako vedúci kolektívov.

   Záverom treba veľmi kladne hodnotiť aktivitu dobrovoľných hasičov z okresu  Poprad, ktorí pripravili pre mladých peknú súťaž, ktorá zanechá u všetkých zúčastnených pekné spomienky na neopakovateľné chvíle tu strávené. Súťažiaci prijali pozvanie a  prisľúbili účasť i v nasledujúcom ročníku, pokiaľ im to veková hranica 16 rokov bude umožňovať.  

                                                                                             Ondrej Klimo

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 2082