Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
Halové majstrovstvá Slovenska mladých hasičov Svit 2015

Halové majstrovstvá Slovenska mladých hasičov Svit 2015

dátum a čas pridania: 09. novembra 2015 12:45

   Hasičská mlaď z rôznych častí Slovenska  sa opäť  po roku stretla v podtatranskom mestečku Svit v sobotu 7.11.2015 v športovej hale miestneho basketbalového klubu. 

   V dvadsiatom treťom ročníku   halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov o Putovný pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany  SR  sa stretlo 81 päťčlenných družstiev vo veku od 5 do 15 rokov , ktoré už tradične súťažili v troch disciplínach -   v štafetovom behu 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

   V štafete 5 x 30 metrov na prvom úseku súťažiaci spája dve hadice C, na druhom pripája karabínku ventilového lanka na oko spätnej klapky sacieho koša, na treťom úseku pripojí hadicu B k rozdeľovaču, na štvrtom prenesie prázdny hasiaci prístroj a položí ho na podložku a na piatom úseku spojí dve hadice C, pripojí ich k rozdeľovaču a s napojenou prúdnicou prebehne cieľom.

   Štafeta hasičských dvojíc zameraná na prácu s hasičským náradím  je vykonávaná v zmysle smerníc činnosti mladých hasičov pre jesennú časť.

   V uzlovej štafete členovia tímu viažu postupne vopred vyžrebované uzly - tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací a uzol na prúdnici.

   Materiál a výzbroj zabezpečujú organizátori súťaže. Rozhodcami sú skúsení členovia DPO SR zo sekcie rozhodcov OV DPO Poprad.

   V úvode viceprezident DPO SR pre mládež Anton Urdovič  privítal  všetkých účastníkov – súťažiacich, vedúcich kolektívov mládeže, rozhodcov, organizátorov i prítomných starostov obcí. Pán prezident DPO SR PhDr.  Ladislav Pethö i generálny sekretár Vendelín Horváth nemohli byť prítomní na akcii  z dôvodu konania Snemu DPO SR a tak A. Urdovič tlmočil prítomným ich pozdrav. Vo svojom príhovore poďakoval organizátorom – OV DPO Poprad za túto dlhoročnú záslužnú činnosť pre hasičskú mládež.

   A potom sa už spustil  súťažný maratón, v ktorom sa postupne predstavilo 405 mladých hasičov z dobrovoľných hasičských zborov i základných škôl z rôznych okresov Slovenska najďalej zo ZŠ Semerovo okres Nové Zámky.

   Súťažilo sa o ceny, ktoré venovala Dobrovoľná požiarna ochrana SR a druhý rok už o nové veľmi pekné putovné poháre, ktoré venoval p. prezident DPO SR L. Pethö.

  Tento rok spomedzi 35 družstiev dievčat boli  najlepšie Danišovce I  (okres SN) - vedúci Ľubomír Majko . Druhá skončila Šuňava VI - vedúca Žofia Šebestová a tretia Šuňava I (PP) - vedúci  Ján Kalla. Do prvej desiatky sa ešte nominovali : 4. Vikartovce (PP), 5. Šuňava V, 6. Danišovce II, 7. Ľubica (KK), 8. Likavka (RK), 9. Markušovce (SN), 10. Široké (PO).  

   V kategórii chlapcov súťažilo 46 družstiev. Víťazom sa stala Šuňava I - vedúci Mgr. Henrich Barilla. Druhé  skončilo Široké - vedúci Richard Baloga. Tretia priečka patrila Púchovu (PU) - vedúci Jozef Ridzik.  Desiatku najlepších dopĺňajú  : 4. Danišovce, 5. Šuňava III, 6. Podolínec (SL), 7. Slovenská Ves (KK), 8. Ľubica, 9. Spišské Bystré, 10. Spišská Stará VES (KK).

   Ocenené boli i najlepšie výsledky v jednotlivých  súťažných disciplínach  - v štafete 5 x 30 metrov  i uzlovej štafete chlapci zo Šuňavy I  – ceny  od starostu obce Šuňava Stanislava Kubaského  a  starostu obce Batizovce Gabriela Bodnára a v štafete dvojíc chlapci zo Širokého I - dar starostu obce Lučivná Stanislava Gavaliera. Pohár slušnosti - dar starostu obce Spišská Teplica Radoslava Šeligu prevzalo družstvo dievčat zo Šuňavy VII.

   Pocty sa dostalo  i  najmladším účastníkom halových majstrovstiev SR –  Dáši Juhásovej a Matejovi Jackovi zo Štrby, ktorým ceny venoval starosta obce Gerlachov Ján Hroboň.

   Všetky zúčastnené kolektívy dostali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať neopakovateľné chvíle prežité v športovej hale vo Svite. O obľúbenosti neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov svedčí aj počet súťažiacich. Od ich založenia v roku 1993 sa ich zúčastnilo už 1 374  päťčlenných družstiev. Počas trvania sa dostala súťaž do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska za čo patrí vďaka  obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji celoročnej systematickej činnosti s deťmi a mládežou svoju budúcnosť a pokračovanie v činnosti dobrovoľných hasičov. Deti majú o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a súťaženie prirodzený záujem, čo prispieva k úspešnosti takýchto akcií. S potešením možno sledovať, že mladí hasiči, ktorí tu v minulých ročníkoch súťaže začínali ako súťažiaci, dnes prichádzajú s mladými hasičmi ako vedúci kolektívov.

   Na záver treba veľmi kladne hodnotiť aktivitu OV DPO Poprad, ktorý pripravil pre mladých peknú súťaž, ktorá zanechá u všetkých zúčastnených pekné spomienky na Svit i na neopakovateľné chvíle strávené v medzi dobrovoľnými hasičmi.  

                                                                                             Ondrej Klimo

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1375