Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
Súťaž mladých hasičov v Spišskom Bystrom

Halová súťaž mladých hasičov v Spišskom Bystrom.

dátum a čas pridania: 05. apríla 2011 15:56
V okrese Poprad už viac rokov venujú hasičskej mladi veľkú pozornosť, o čom svedčí zapojenosť kolektívov mladých hasičov do súťaží i výsledky dosiahnuté v minulosti v krajských i celoštátnych kolách hry PLAMEŇ.Dievčatá zo Šuňavy ako víťaz celoštátneho kola v minulom roku bude reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži mladých hasičov v júli t.r. v Slovinsku. Na tohtoročnom zasadnutí okresnej komisie mládeže bola prerokovaná činnosť na úseku práce s mládežou za rok 2010. V rámci zabezpečenia odbornej prípravy hasičskej mládeže okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany zorganizoval už desiaty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov do ktorej zaradil desať súťaží. Preto boli vyzdvihnuté dobrovoľne hasičské zbory, ktoré každoročne organizujú súťaže pre mladých hasičov - Spišské Bystré,Batizovce, Gerlachov, Štrba, Vikartovce, Lučivná, Hranovnica, Šuňava, Spišská Sobota a Chemosvit Svit, ktoré pripravili pekné akcie, ktoré pripravili pekné akcie, ktoré u mladých zaiste zanechajú spomienky na chvíl strávené u dobrovoľných hasičov." Dobráci" v okrese Poprad dokazujú, že keď sa chce, tak to ide. Olympiáda prispieva k vyššej zapojenosti kolektívov mlaých hasičov do jednotlivých súťaží. Za umiestnenie v každej súťaži získavajú body do tabuľky - 1. miesto 10 bodov, .... 10. miesto 1 bod.Víťazom ročníka sa stáva kolektív s najvyšším počtom dosiahnutých bodov.Víťazom u chlapcov za rok 2010 bol DHZ Gerlachov a u dievčat ZŠ Šuňava.

Prvú súťaž v tomto roku zorganizoval dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré v spolupráci s s rozhodcovským zborom OV DPO , miestnou základnou školou a obecným úradom už 8. ročník súťaže mladých hasičov . Konala sa v telocvični miestnej ZŠ a zúčastnili sa jej 5 - členné družstvá z okresu Poprad a zo Spišského Podhradia. Mladí hasiči vo veku od 6 do 15 rokov súťažili v troch disciplínach. V štafete 5 x 30 m spájali hasičské náradie. Ďalej preukazovali zručnosť vo viazaní uzlov štafetovým sposobom. V tretej disciplíne absolvovali štafetu hasičských dvojíc, kde ukázali prítomným prácu s hasičským náradím a hadicami.Medzi osemnástimi družstvami chlapcov bol prvý Gerlachov pred Lučivnou a Šuňavou. Gerlachov získal putovný pohár natrvalo za tri víťazstva po sebe /2009,2010,2011/. Spomedzi dvanástich družstiev dievčat bola najlepšia ZŠ Šuňava I pred ZŠ Šuňava II a Štrbou. Dievčatá zo Šuňavy dosiahli najnižší čas spomedzi všetkých tridsiatich družstiev a stali sa absolutnym víťazom súťaže. Súťažiaci si pripísali prvé body do tabuľky Podtatranskej olympiády mladých hasičov.

Najbližšia súťaž bude 1. mája v Batizovciach.

Autor článku Ondrej Klimo,Šrobárova 12,058 01 Poprad.

Foto

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 2220