Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
 „Banskobystrické šesťdesiatky“

„Banskobystrické šesťdesiatky“

dátum a čas pridania: 28. februára 2017 23:12

Prvé Hasičské Rádio a František Ďurkáč

 

Vás pozýva na:

1. Ročník halovej súťaže jednotlivcov mladých hasičov v behu

na 60m s prekážkami pod názvom:

„Banskobystrické šesťdesiatky“

 

Dátum súťaže: 18.3.2016 o 14:00 hod. Od 13:00 tréningy na vlastnú zodpovednosť.

Miesto súťaže: Športové Gymnázium Banská Bystrica – športová hala

Kategórie:

Mladšie dievčatá 8 – 11 rokov 

Mladší chlapci  8 – 11 rokov

Staršie dievčatá 12 - 15 rokov

starší chlapci od 12 - 15 rokov

Prípravka pre deti mladšie ako 8 rokov bez rozdielu pohlavia.

Vek súťažiacich sa počíta a overuje ku dňu súťaže, pričom súťažiaci v kategórii mladších nesmie ku dňu súťaže dovŕšiť 12 rokov a v kategórii starších 16 rokov.

Mladší chlapci a mladšie dievčatá súťažia od 8 do11 rokov. Do súťaže v kategórii mladších chlapcov a dievčat sa môže sa zapojiť aj mladší pretekár, ale hodnotený bude ako 8 ročný.

Mladší pretekár od dosiahnutia 11 rokov sa môže zapojiť aj do kategórie starších. 

K veku súťažiacich sa bude pripočítavať časové znevýhodnenie. /sek = sekunda/

Kategória    8 r + 0 sek            Kategória  12 r + 0 sek      Kategória prípravka:do 8 r.+ 0 sek

mladší         9 r + 0,5sek          starší          13 r + 0,5sek

chlapci       10 r + 1  sek           chlapci      14 r + 1   sek

dievčatá    11 r + 1,5sek           dievčatá    15 r + 1,5sek

Prezentácia: Minimálne 15 minút pred otvorením súťaže s vyplnenou prihláškou a súhlasom zákonného zástupcu. Pri vstupnej kontrole sa každý súťažiaci musí preukázať platným preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca.

Ustrojenie súťažiacich :

Rovnošata alebo športové oblečenie presahujúce lakte a kolená. Obuv športová. Kopačky sú zakázané. Atletické tretry sú povolené, ak to dovolí povrch súťažnej dráhy a organizátor to v predpisoch výslovne nezakáže. Súťažiaci je povinný súťažiť s ochrannou prilbou a opaskom.  Ochranná prilba upevnená na hlave a zabezpečená proti zošmyknutiu z hlavy pomocou remienka, príp. zapínacím mechanizmom  Štartovné čísla sa budú prideľovať pri prezentácii.

MTZ, počet pokusov, organizačný štáb:

Prekážky a súťažnú dráhu zabezpečí organizátor, tak aby nebola ohrozená bezpečnosť súťažiacich. Štandardne sa vykonávajú dva pokusy v dvoch dráhach. Organizátor zabezpečí možnosť tréningu min 1 hod pred súťažou. O zmenách môže rozhodnúť organizačný štáb.

Prihlášky: rezervácia poradia na: www.stovky.sk do 17.32017. Každý DHZ môže prihlásiť viac jednotlivcov. Viac info aj na www.stovky.sk,  alebo mailom na  fdurkac@gmail.com

Štartovné: 1,00 €, za každého pretekára – platí sa pri prezentácii.

Zdravotná služba: bude zabezpečená organizátorom

Časový harmonogram súťaže: 13:00 – 13:45 prezentácia súťažiacich a tréningy

13:45 – 14:00 porada rozhodcov, pokyny vedúcim

14:00 otvorenie súťaže a plnenie disciplín

Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

František Ďurkáč

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1051