Nachádzate sa v sekcii : Hasičský šport
        Krajská súťaž dobrovoľných hasičov – kraj PREŠOV

Krajská súťaž dobrovoľných hasičov – kraj PREŠOV

dátum a čas pridania: 22. júla 2013 13:20
Krajská súťaž Dobrovoľných hasičských zborov Prešovského kraja sa konala 13.7.2013 v obci Terňa okres Prešov. V krajskom meraní síl zápolili víťazi okresných kôl - 9 družstiev dorasteniek ,9 družstiev dorastencov,10 družstiev žien a 10 družstiev mužov v dvoch súťažných pokusoch. Meranie časov oboch súťažných disciplín bolo elektrickou časomierou . Štafeta 8 x 50 m bola vykonaná na trávnatom povrchu miestneho futbalového ihriska /súbežne na dvoch dráhach na ovále/.Požiarny útok bol realizovaný na susediacom cvičnom ihrisku / na dvoch základniach , terče sklopné /.

Medzi dorastenkami boli najlepšie Vikartovce okr.Poprad , keď dosiahli výsledný čas 106,25 s /útok 21,51,štafeta 84,74/. Rozdielom 5,20 s časom 111,45 s /22,04 + 89,41/ skončila Lúčka okr. Sabinov . Tretia Chminianska Nová Ves okr.Prešov mala čas 111,51 s /23,08 + 88,43/.

U dorastencov prvá priečka patrila Hermanovciam okr. Prešov s výsledným časom 95,61 s /19,58 + 76,03/. Druhé miesto obsadila Lúčka okr. Sabinov časom 96,25 s /17,37 + 78,88/.Bronz patril Mlynčekom okr. Kežmarok s časom 97,90 s /19,85 + 78,05/.

U žien bola prvá Terňa okr.Prešov s výsledným časom 99,02 s /18,80 + 80,22/. Druhý skončil Spišský Štvrtok okr. Levoča s časom 103,89 s /20,32 + 83,57/ a tretie Spišské Bystré okr. Poprad - 104,14 s /20,48 + 83,66/.

Medzi mužmi zvíťazil Gerlachov okr. Poprad s výsledným časom 86,02 s /15,77 + 70,25/.Zo striebra sa radovali Nižné Ružbachy okr. Stará Ľubovňa , keď dosiahli čas 86,64 s /15,88 + 70,66/ . Tretí bol Spišský Štvrtok okr. Levoča s časom 87,98 s /15,65 + 72,33/.

Ocenenie najlepších družstiev vykonal predseda KV DPO Prešov Marián Rušin a starosta obce Terňa Ing. Juraj Senderák. Na dobre pripravenej akcii sa podieľal aj miestny DHZ v Terni za podpory Obecného úradu a starostu obce Ing. J. Senderáka, za čo boli ocenení ďakovnými listami od KV DPO Prešov.

Garantom tejto vydarenej akcie bol KV DPO Prešov a predseda KV DPO Prešov Marián Rušin, ktorý v záverečnom slove poďakoval všetkým súťažiacim, rozhodcom i ďalším, ktorí sa na akcii podieľali a zaželal víťazným kolektívom Prešovského kraja veľa úspechov pri reprezentácii na 4.Majstrovstvách SR Dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu, ktoré sa konajú v dvojročných cykloch, v tomto roku v sobotu 10.8./dorast/ a v nedeľu 11.8.2013 /dospelí/ v okresnom meste Skalica v Trnavskom kraji.

Ondrej Klimo

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1308