Nachádzate sa v sekcii : Hasičský šport
IKHL nová hasičská liga na Slovensku

IKHL nová hasičská liga na Slovensku

dátum a čas pridania: 29. februára 2012 19:47

Myšlienka organizovanej hasičskej pomoci vznikla už pred viac ako storočím. Odvtedy v mestách a obciach po celom Slovensku vznikajú dobrovoľné hasičské zbory združujúce ľudí ochotných pomôcť vždy a v každej situácii. Dobre fungujúce zbory však pre svojich členov nevytvárajú len povinnosti, ale sú pre nich aj priestorom na socializáciu, miestom stretávania sa s priateľmi. Vhodné podmienky k tomu dáva práve hasičský šport, ktorý nielen vytvára priateľstvá, ale je i neoceniteľnou kontrolou fyzickej zdatnosti dobrovoľných hasičov. Priaznivci tohto športu vedia, že na Slovensku dnes existuje viacero hasičských líg. Odlišujú sa od seba svojou pôsobnosťou, pravidlami a povinnosťami, či územným charakterom. Spoločné majú to, že zväčša združujú hasičov z blízkeho okolia či susedných okresov.

Na západnom Slovensku má dlhoročnú tradíciu hneď niekoľko líg. Aj napriek tomu tu existuje územie, ktoré sa donedávna len s ťažkosťou do týchto súťaží zaraďovalo, keďže náklady spojené s cestovaním boli pre niektoré zbory privysoké. Myslím na kraj, ktorý sa tiahne od Považského Inovca, cez Podjavorinské a Myjavské kopanice späť na severné výbežky Malých Karpát. Kraj posiaty lazmi, osadami, dedinami ale i väčšími mestami ako sú Piešťany či Myjava. Obce sú rozdelené administratívne, keďže ležia na hraniciach susedných krajov a niekoľkých okresov, ale zároveň sú zviazané spoločnou históriou i kultúrou, čo nám dáva priestor vytvoriť aj v hasičskom športe spoločnú tradíciu.

Myšlienku vzniku spoločnej ligy máme v hlavách už štyri roky. A keďže hasičských zborov, ktoré sa pravidelne zúčastňujú súťaží je v tomto regióne z roka na rok viac, rozhodli sme sa našu myšlienku aj realizovať. Ako všetky začiatky, aj tento bol ťažký. Prvá schôdza novej ligy v Moravanoch nad Váhom zmietla pripravené pravidlá doslova pod stôl. S množstvom pripomienok sme zápasili naozaj dlho a obdobia nadšenia sa striedali s obdobiami nezdarov. Najintenzívnejšie prípravy však prebiehajú od polovice minulého roka.

Prvé neoficiálne zasadnutie bolo v decembri 2011 vo Vrbovom. Dôležitým bodom programu bolo schvaľovanie názvu ligy. Víťazným sa stal názov Inovecko – Karpatská hasičská liga (IKHL), nakoľko tento najviac vystihoval región, ktorého sa liga bude týkať. Ďalšia schôdza bola 11.2.2012 v Prašníku, kde sa schválili pravidlá a zvolili sa reprezentanti ligy. Prvým prezidentom ligy sa stal Peter Boor a sekretárom ligy sa stal Viliam Boor. Prvou radou ligy na rok 2012 sú zástupcovia DHZ: Babulicov Vrch, Vrbové, Topolecká, Prašník, Drgoňová Dolina, Rudník, Bašovce a Bošáca.

Po schválení dlho pripravovaných pravidiel, môžem s hrdosťou povedať, že sme prichystali pekné prekvapenie pre hasičskú verejnosť. Pravidlá IKHL sú výnimočné tým, že do ligy budú automaticky zaradené všetky hasičské zbory, ktoré sa zúčastnia jednotlivých ligových kôl. Teda každý, kto sa zúčastní súťaže zaradenej do IKHL môže zbierať body a stať sa víťazom ligy. Súťažiť sa bude v požiarnom útoku s vodou s hadicami C42 a B65 na sklopné terče.

Členom ligy prajem veľa zdaru a šťastia pri organizovaní súťaží zaradených do IKHL a zároveň všetkých priaznivcov hasičského športu srdečne pozývam na účasť v jednotlivých ligových kolách, ktoré budú uverejnené po 30. marci 2012.

Viliam Boor sekretár IKHL

Peter Boor prezident IKHL

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 2991