Nachádzate sa v sekcii : Hasičský šport
2.ročník hasičskej suťaže o Brezovský putovný pohár

2.ročník hasičskej suťaže o Brezovský putovný pohár

dátum a čas pridania: 15. augusta 2010 15:23
P O Z V Á N K A Obecný hasičský zbor v Rimavskom Brezove,Obecný úrad Vás srdečne pozýva na 2.ročník dennej hasičskej sútaže o brezovský putovný pohár. Súťaž sa uskutoční na futbalovom ihrisku (celotrávny povrch) v Rimavskom Brezove Dňa 21.augusta 2010 (t. j. v sobotu) o 9,30 h ORGANIZAČNÉ POKYNY: Súťažiť budú požiarne družstvá žien a mužov v požiarnom útoku podľa nových pravidiel PP DHZ platných od 01. 01. 2008, tzv. „hurá systém“. Na útoku musí byť jednotný odev zakrývajúci kolená a lakte súťažiacich, povinný je opasok a prilba. Terče budú sklopné.Čas bude meraný elektronickou časomierou, záložne stopkami. Hlavný rozhodca súťaže si vyhradzuje právo skontrolovať náradie, premerať dĺžku (voľne položené hadice bez naťahovania) a priemer hadíc kedykoľvek v priebehu súťaže do 10 minút po ukončení pokusu. Protesty bude možné podávať do 10. minút po ukončení pokusu. Súťaž nie je poistená, preto za prípadné úrazy alebo poranenia členov družstiev organizátor súťaže nenesie zodpovednosť. NÁRADIE NA POŽIARNY ÚTOK: 1 ks sací kôš so spätnou klapkou, 2 ks savice Ø 110 mm (resp. 4 ks), 1 ks motorová striekačka schváleného typu prenosná, 1 ks rozdeľovač, 2 ks hadice B Ø 75 mm, 4 ks hadice C Ø 52 mm, 2 ks prúdnice C Ø 12,5 mm, kľúče na polospojky. Svoju účasť na podujatí záväzne potvrďte do 18.6.2010 alebo sa zaregistrujete na mieste sutaže.telefonicky na mobilnom čísle 0904 511 721 begin_of_the_skype_highlighting              0904 511 721      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              0904 511 721      end_of_the_skype_highlighting p. Dušan Stieranka, prípadne na telefónnom čísle 047 5495238 obecný úrad Rimavské Brezovo. mail: ohzrimavskebrezovo@post.sk www.ohzrimavskebrezovo.estranky.sk Občerstvenie a stravovanie požiarneho družstva je zabezpečené zo štartovného (10 členov). Štartovné vo výške 20 € uhradí každé požiarne družstvo pri prezentácii, ktorá bude od 8,00 – 9,00 h na miestnom ihrisku. Tešíme sa na Vašu účasť. Dušan Stieranka v.r. Viera Feješová v. r. Július Beracko v. r. predseda OHZ starostka obce riaditeľ OV DPO
Pridal: OHZ
Počet zobrazení: 1953