Nachádzate sa v sekcii : Hasičský šport
0.ročník Nočnej hasičskej súťaže v Rimavskom Brezove

0.ročník Nočnej hasičskej súťaže v Rimavskom Brezove

dátum a čas pridania: 14. júna 2010 15:00
Nočná hasičská súťaž Miesto konania: RIMAVSKÉ BREZOVO okr. RS - na ihrisku Dátum: 19.06.2010 Začiatok súťaže: 20:30 Informácie: P O Z V Á N K A. Obecný hasičský zbor v Rimavskom Brezove,Obecný úrad Rimavské Brezovo a OV DPO Rimavská Sobota si Vás dovoľujú pozvať na Nočnú hasičskú súťaž. Súťaž sa uskutoční na futbalovom ihrisku (celotrávny povrch) v Rimavskom Brezove ORGANIZAČNÉ POKYNY: Súťažiť budú požiarne družstvá žien a mužov v požiarnom útoku podľa nových pravidiel PP DHZ platných od 01. 01. 2008, tzv. „hurá systém“. Na útoku musí byť jednotný odev zakrývajúci kolená a lakte súťažiacich, povinný je opasok a prilba. Terče budú sklápacie. Čas bude meraný elektronickou časomierou, záložne stopkami. Hlavný rozhodca súťaže si vyhradzuje právo skontrolovať náradie, premerať dĺžku (voľne položené hadice bez naťahovania) a priemer hadíc kedykoľvek v priebehu súťaže do 10 minút po ukončení pokusu. Protesty bude možné podávať do 10. minút po ukončení pokusu. Súťaž nie je poistená, preto za prípadné úrazy alebo poranenia členov družstiev organizátor súťaže nenesie zodpovednosť. NÁRADIE NA POŽIARNY ÚTOK: 1 ks sací kôš so spätnou klapkou, 2 ks savice Ø 110 mm (resp. 4 ks), 1 ks motorová striekačka schváleného typu prenosná, 1 ks rozdeľovač, 2 ks hadice B Ø 75 mm, 4 ks hadice C Ø 52 mm, 2 ks prúdnice C Ø 12,5 mm, kľúče na polospojky. Svoju účasť na podujatí záväzne potvrďte do 15.6.2010 telefonicky na mobilnom čísle p. Dušan Stieranka, prípadne na telefónnom čísle obecný úrad Rimavské Brezovo. mail: ohzrimavskebrezovo@post.sk www.ohzrimavskebrezovo.estranky.sk Občerstvenie a stravovanie požiarneho družstva je zabezpečené zo štartovného (10 členov). Štartovné vo výške 20 € uhradí každé požiarne družstvo pri prezentácii, ktorá bude od 20,00 – 20,30 h na miestnom ihrisku. Tešíme sa na Vašu účasť. Dušan Stieranka v.r. Viera Feješová v. r. Július Beracko v. r. predseda OHZ starostka obce riaditeľ OV DPO
Pridal: OHZ
Počet zobrazení: 1836