Nachádzate sa v sekcii : Súťaže DPO
Previerka pripravenosti DHZ v Spišskom Bystrom.

Previerka pripravenosti DHZ v Spišskom Bystrom.

dátum a čas pridania: 24. mája 2017 08:46

           V nedeľu 14. mája 2017 sa v areáli požiarnej ochrany v Spišskom Bystrom v časti Kubašok konala previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek okresu Poprad za účasti 25 deväťčlenných hasičských družstiev (HD). Z hostí okrem predstaviteľov ÚzO  DPO SR sa podujatia zúčastnil miestny starosta obce Mgr. Marián Luha, predseda KV DPO Prešov Marián Rušin, predseda ÚzO DPO SR  Prešov  Marek Angelovič.

  ÚzO DPO SR Poprad organizuje okrem súťaží a taktických cvičení už štvrtý rok za sebou previerku pripravenosti DHZ , ktorá nie je súťažou a neudeľujú sa ocenenia a jej cieľom je zvyšovanie a aj preverenie odborných vedomostí, ale hlavne praktickej činnosti pri možných zásahoch. Je aj pomocou pre zriaďovateľov pri preverení členov zásahovej jednotky na konci výcvikového roka. Určená je pre HD zaradené i nezaradené do systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Tohto roku HD plnili 3 disciplíny : v teoretickej príprave - každý člen HD odpovedal na jednu vylosovanú testovú otázku z počtu 30 predtým zverejnených otázok. Druhá disciplína požiarny útok s vodou sa vykonáva z prírodného vodného zdroja – potoka s pomocou ľubovoľnej požiarnej striekačky a lán podľa vypracovaných pravidiel, ktoré prihliadajú na zásady metodiky technického výcviku. Treťou disciplínou boli v predchádzajúcich ročníkoch zdravotná príprava, signály, uzly, určovanie a praktické použitie technických prostriedkov a hasiacich prístrojov. V tomto roku sme sa opäť vrátili k zdravotnej príprave - poskytnutie praktickej pomoci pri vylosovanom druhu poranení a odpovedanie na otázky zo zdravotnej prípravy. Túto disciplínu v rámci dobrej spolupráce  so SČK zabezpečovala a hodnotila Veronika Chovanová s kolektívom, ktorí tiež vykonávajú zdravotnú službu  na všetkých súťažiach v okrese Poprad, začo im patrí srdečné poďakovanie. Na všetky disciplíny boli určené bodové limity 1 až 3 a nevyhovel, ktoré majú splniť HD i podľa kategorizácie jednotiek napríklad  jednotky  A1 , A  museli splniť limity na 1. stupeň pripravenosti. Výstroj účastníkov boli pracovné a zásahové kompletné odevy. Okrem uvedených disciplín sa počas celej previerky hodnotilo disciplinované vystupovanie HD podľa určených kritérií napr. ustrojenosť, poradová príprava - znalosť povelov a ich vykonanie, nástupy , hlásenia a pod. Rozhodcami na jednotlivých disciplínach boli tentoraz vyzdvihnutí ako najlepšie pripravení : teoretická príprava  - Spišská Sobota, požiarny útok s vodou - Nová Lesná, Mlynica a  Batizovce, zdravotná príprava - Liptovská Teplička, Šuňava a Švábovce. Najdisciplinovanejším  HD sa stali Batizovce .Všetky zúčastnené HD v celkovom hodnotení splnili stanovené limity a boli im odovzdané osvedčenia o účasti na previerke pripravenosti s dosiahnutým výsledkom.

   Previerku pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek  je možné v prípade záujmu organizovať podľa podmienok v príslušnom okrese i so zmenšenými HD a výberom vlastných disciplín. V okrese Poprad sa organizovanie previerky v tomto ponímaní osvedčilo a prispieva k potrebnej odbornej príprave členov dobrovoľných hasičských jednotiek. Všetky DHZ pristupovali k tejto akcii veľmi zodpovedne o čom svedčia dosiahnuté výsledky i vysoká účasť až 25 hasičských družstiev. Všetkým účastníkom patrí úprimná vďaka i organizátorovi ÚzV DPO SR Poprad v spolupráci s miestnym DHZ Spišské Bystré.

                                                                                                          Ján  F r i s

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1116